0

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ     

          เบลโก้ ได้พัฒนารูปแบบที่สวยงามและทันสมัย เหมาะกับงานพ่นสีอุตสาหกรรม ที่มีจำนวนมาก มีระบบม่านน้ำ (Water Curtain) สเปรย์น้ำ (Water Spray) และใบดักน้ำ (Eliminator) เป็นตัวดักจับละอองสี ทำให้อากาศที่ออกมาไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ


 
095 407 4455
099 541 2608