0

บริการงานซ่อมบำรุง

งานบริการซ่อมบำรุง

          เบลโก้ รับวางแผนงาน การซ่อมบำรุงประจำปี (Plan Maintenance) เพื่อความต่อเนื่องในการผลิต ป้องกันการหยุดการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต หากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้นได้หยุดลง


         
095 407 4455
099 541 2608