0

ห้องพ่นสีระบบแห้ง

ห้องพ่นสีแบบแห้ง         
 
          เบลโก้ ได้พัฒนารูปแบบที่สวยงามและทันสมัยเหมาะกับงานพ่นสีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก – กลาง ทุก ประเภท มีระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้งานพ่นสีมีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งยังง่ายต่อการบำรุงรักษา
 
095 407 4455
099 541 2608