0

ห้องอบสี

ห้องอบสี  ห้องอบแห้ง

          ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เบลโก้ ได้ออกแบบ ห้องอบสี เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านประหยัดพลังงานและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก โดยยึดหลักมาตรฐานสากล


 
095 407 4455
099 541 2608