0

ห้องพ่นสีรถยนต์ รถบัส รถบรรทุกขนาดใหญ่

ห้องพ่นสีรถยนต์ รถบัส รถบรรทุกขนาดใหญ่

          เนื่องด้วยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมการทำสีรถยนต์ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เบลโก้ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี และ ออกแบบห้องพ่นสี อบสี โดยมีปัจจัยหลักในการช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ด้วยการออกแบบที่สวยงามควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน


 
095 407 4455
099 541 2608